Kontaktujte nás: 044 5280611 | sona.suvadova@notar.sk

NOTÁRSKY ÚRAD LIPTOVSKÝ HRÁDOK

JUDr.Soňa Šuvadová

imagetools0.png

Elektronický výpis z obchodného registra SR

Výpis z obchodného registra - pre ktorýkoľvek  subjekt zapísaný v obchodnom registri Slovenskej republiky

1, Tento výpis je možné  získať aj v našom notárskom úrade. Pre zabezpečenie výpisu možete poslať  žiadosť e-mailom na adresu sona.suvadova@notar.sk alebo vyplníte žiadosť o vydanie elektronického výpisu z OR osobne v našom notárskom úrade

2,V žiadosti uveďte názov a IČO spoločnosti, ktorej výpis z obchodného registra požadujete, počet výpisov ako i Vaše meno, priezvisko, rodné číslo,adresu trvalého pobytu a číslo obč.preukazu resp.pasu ako žiadateľa o výpis (žiadateľom je vždy fyzická osoba, nie právnická osoba)

3,Písomnú žiadosť (v prípade zaslania cez e-mail) podpíšete u notára až pri vyzdvihnutí hotového výpisu

4,Vydanie výpisuje z OR je možné na počkanie

5,Cena za vydanie elektronického výpisu z OR za stranu  je 1,33 € (každá aj začatá strana) + 0,70 EUR (hotové výdavky notára) / + 20% DPH . Napr.: pri výpise z OR pozostávajúcom z dvoch strán je celková cena spolu 4,03 €